Kosten & Vergoeding

Basisverzekering en vergoeding

Vanuit de basisverzekering hebt u recht op vergoedingen voor de meeste diagnostische classificaties.

Voor 2021 heb ik contracten afgesloten met ASR, Caresq, DSW, De Friesland, ONVZ, Menzis en Zilveren Kruis.

 

Ongecontracteerd werken/geen contract met uw zorgverzekering

Mijn keuze om zonder contract te werken bij sommige zorgverzekeraars, komt voort uit enerzijds financiële overwegingen: een te laag budget krijgen. Anderzijds ervaar ik bezwaren in de voor mij beperkende en niet inhoudelijke voorwaarden die zorgverzekeraars stellen in hun contracten.

U blijft het recht op vergoeding houden onafhankelijk of u naar een gecontracteerde of een ongecontracteerde psychotherapeut gaat. Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar, dan is er een tarief door de zorgverzekeraar betaald die deze vergoed aan mij als zorgaanbieder. Als ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polis.

 

Er zijn twee soorten ziektekostenverzekeringspolissen. Dit is van toepassing op ziektekostenverzekeringen waar ik geen contract mee heb afgesloten. Dit zijn CZ, VGZ, ENO en Zorg & Zekerheid.

Als u een restitutiepolis heeft dan vergoed de zorgverzekeraar het maximale tarief van een traject 100% (restitutietarief), onafhankelijk of u naar een gecontracteerde of ongecontracteerde psychotherapeut gaat.

Bij een naturapolis vergoed uw zorgverzekeraar een % van een gemiddeld tarief dat ze aan gecontracteerde zorgaanbieder uitkeren. Hierin zijn zorgverzekeraars helaas niet transparant genoeg hoe ze bij zo'n tarief komen en daar lopen rechtszaken over.

Ik declareer waar dat door de zorgverzekeraar wordt toegestaan direct bij uw zorgverzekeraar te declareren (VGZ).

In zijn algemeenheid geldt bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb, de vergoeding volgens het maximale tarief, dus het restitutietarief.

 

Cessieverbod

Door een aantal zorgverzekeraars is per 2019 een Cessieverbod ingesteld. Dat betekend dat u mij niet meer kunt machtigen om direct te declareren bij de zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb. Hiervoor wordt met u de 'Betalingsovereenkomst Vergoeding behandeltraject' afgesloten.

Wegens het Cessieverbod neem ik geen cliënten aan die een bewindvoerder hebben, cq in een schuldsanering zitten.

Bij VGZ kan Psychotherapie Peeters wel rechtstreeks declareren.

 

Eigen Risico

U heeft een wettelijk eigen risico in 2019 en 2020 ter hoogte van 385 euro. Daarnaast kan er ook nog een vrijwillig eigen risico zijn, als u dat met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar.

 

Zelf betalen: niet verzekerde zorg en coaching

Een klein aantal diagnostische classificaties zijn door de zorgverzekeraars uitgesloten van vergoeding. Dit zijn de Onverzekerde Producten (OVP).

Dit zijn met name de aanpassingsstoornis en relatieproblemen. Zie ook de brochure van de LVVP (bij Werkwijze). Dergelijke behandelingen dient u zelf te betalen.

De kosten daarvoor zijn 109 euro per 45 minuten. Dit tarief geldt ook als u kiest het traject zelf te betalen. De rondom tijd die ik altijd heb, is hierbij inbegrepen.

 

Contact in het kader van coaching (wanneer er geen classificatie is vast te stellen, maar er wel vragen zijn) kan mogelijk door uw werkgever worden vergoed. De kosten daarvan zijn 120 euro (exclusief BTW) per klokuur.

 

Bij zowel niet verzekerde zorg als bij coaching is een voordeel dat u geen verwijsbrief nodig heeft, u hoeft geen verplichte vragenlijsten in te vullen of aan andere voorwaarden van zorgverzekeraars te voldoen. Uiteraard houd ik mij wel aan alle eisen die de beroepscode aan mij als psychotherapeut stelt.

 

Noshow en afmelding

Voor mijn praktijkvoering en de voortgang van uw therapie is het belangrijk, dat als u niet kunt komen, u zich minimaal 24 uur voor uw afspraak afmeldt. Dit kan telefonisch (ook voicemail), via sms of via e-mail. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, wordt 50 euro in rekening gebracht. Houdt er rekening mee dat de zorgverzekeraar dit bedrag niet vergoed.

 

Betalingsvoorwaarden

De bij u gedeclareerde kosten zijn alle onderhevig aan de: 'Algemene Betalingsvoorwaarden Psychotherapie Peeters'

Download
Algemene Betalingsvoorwaarden Psychother
Adobe Acrobat document 459.2 KB