Kosten & Vergoeding

Basisverzekering en vergoeding

Vanuit de basisverzekering hebt u recht op vergoedingen voor de meeste diagnostische classificaties.

Ik heb geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Door een aantal zorgverzekeraars worden er bepekte budgetten aan nieuwe vrijgevestigde psychotherapeuten verstrekt, wat mij beperkt in de aanname van nieuwe cliënten. In de contracten met zorgverzekeraars vind ik te beperkt inhoudelijke doelstellingen terug en ervaar ik eerder opgelegde beperkingen.

U blijft het recht op vergoeding houden onafhankelijk of u naar een gecontracteerde of een ongecontracteerde psychotherapeut gaat. Het enige verschil betreft de hoogte van de vergoeding die de zorgverzekeraar aan u geeft voor een psychotherapeutisch traject.

 

Er zijn twee soorten ziektekostenverzekeringspolissen.

Als u een restitutiepolis heeft dan vergoed de zorgverzekeraar de maximale kosten van een traject 100%, onafhankelijk of u naar een gecontracteerde of ongecontracteerde psychotherapeut gaat. Voor mij is dit natuurlijk de beste polis.

Bij een naturapolis varieert de hoogte van de vergoeding voor een traject tussen de 65-80% als u naar een ongecontracteerde psychotherapeut gaat.

Ik werk waar dat door de zorgverzekeraar wordt toegestaan met een Akte van Cessie. Dit is een machtigingformulier waarmee u mij machtigt de vergoeding voor uw behandeltraject direct bij uw zorgverzekeraar te declareren.

 

Eigenlijk is er wettelijk gezien een recht op vergoedingspercentage, waarbij de hoogte geen hinderpaal mag zijn voor de keuze in therapie te gaan bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Dit is het zogenaamde hinderpaalcriterium. Ik zal mij qua hoogte van de vergoeding minimaal richten op de actueel geldende juridische uitspraken. Daar zorgverzekeraars de rechterlijke uitspraak anders interpreteren, zijn er ook polissen met een lagere vergoeding. Dit kan soms betekenen dat u een deel zelf dient bij te betalen. Waar dit kan, wil ik dit vermijden en zoek ik met u naar een oplossing. U kunt op uw polisblad zien welke polis u heeft. Vervolgens kunt u op de website van de zorgverzekeraar nagaan wat de hoogte is van uw vergoeding.

 

In het adviesgesprek kan ik u, op basis van het voorgestelde traject, concreet informeren over de eventuele bijkomende kosten. Voor de intakeprocedure laat ik u niets bij betalen.

 

Cessieverbod

Door een aantal zorgverzekeraars is per 2019 een Cessieverbod ingesteld. Dat betekend dat er niet meer met een Akte van Cessie gewerkt mag worden. Hiervoor wordt met u de 'Betalingsovereenkomst Vergoeding behandeltraject' afgesloten.

Wegens het Cessieverbod neem ik geen cliënten aan die een bewindvoerder hebben.

 

Eigen Risico

U heeft een wettelijk eigen risico in 2018 en 2019 ter hoogte van 385 euro. Daarnaast kan er ook nog een vrijwillig eigen risico zijn, als u dat met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Meer informatie vindt u op uw polisblad of bij uw zorgverzekeraar.

 

Zelf betalen: niet verzekerde zorg en coaching

Een klein aantal diagnostische classificaties zijn door de zorgverzekeraars uitgesloten van vergoeding. Dit zijn de Onverzekerde Producten (OVP).

Dit zijn met name de aanpassingsstoornis en relatieproblemen. Zie ook de brochure van de LVVP (bij Werkwijze). Dergelijke behandelingen dient u zelf te betalen.

De kosten daarvoor zijn 98 euro per 45 minuten. Dit tarief geldt ook als u kiest het traject zelf te betalen. De rondom tijd die ik altijd heb, is hierbij inbegrepen.

 

Contact in het kader van coaching (wanneer er geen classificatie is vast te stellen, maar er wel vragen zijn) kan mogelijk door uw werkgever worden vergoed. De kosten daarvan zijn 120 euro (exclusief BTW) per klokuur.

 

Bij zowel niet verzekerde zorg als bij coaching is een voordeel dat u geen verwijsbrief nodig heeft, u hoeft geen verplichte vragenlijsten in te vullen of aan andere voorwaarden van zorgverzekeraars te voldoen. Uiteraard houd ik mij wel aan alle eisen die de beroepscode aan mij als therapeut stelt.

 

Noshow en afmelding

Voor mijn praktijkvoering is het belangrijk dat als u niet kunt komen, u zich minimaal 24 uur voor uw afspraak afmeldt. Dit kan telefonisch (ook voicemail), via sms of via e-mail. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, wordt 50 euro in rekening gebracht. Houdt er rekening mee dat de zorgverzekeraar dit bedrag niet vergoed.

 

Betalingsvoorwaarden

De bij u gedeclareerde kosten zijn alle onderhevig aan de: 'Algemene Betalingsvoorwaarden Psychotherapie Peeters'

Download
Algemene Betalingsvoorwaarden Psychother
Adobe Acrobat document 459.2 KB