Wachttijden

Datum: 27-10-2020

 

Ik heb vanaf januari 2021  weer ruimte om nieuwe aanmeldingen aan te nemen.

 

Ik wil u informeren dat ik geen cliënten aanneem die een bewindvoerder hebben.

 

Behandelingswachttijd (mits er geen aannamestop is)

Er is geen sprake van een verdere wachttijd na de intake.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer ik u niet kan zien binnen een voor u aanvaardbare wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts voor een verwijzing naar een andere hulpverlener. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).