PsYchotherapie

Ik heb mij gespecialiseerd in individuele cliëntgerichte psychotherapie.

 

Wat mij aanspreekt aan deze benadering is dat de therapie zich richt op de gehele persoon en verder kijkt dan uw klachten. Ook uw kwaliteiten en mogelijkheden worden onderzocht. Een doel is om samen te achterhalen, wat er in de weg staat om uw leven meer te leven zoals (u vermoed) dat bij u past.

De houding van de therapeut is door oprechte interesse en empathie uw zoekproces te bevorderen. De therapeut is erop gericht u te helpen om meer in contact te komen met uw eigen beleving en deze te verdiepen. Ik werk daarin vanuit een emotie gerichte benadering.

 

Ik heb mij verder gespecialiseerd middels Emotion Focused Therapy (EFT) en focusing (een lichaamsgerichte benadering om gevoelens verdiepend te kunnen ervaren en onderzoeken). Het gaat erom u te helpen de verschillende aspecten van uw (emotionele) ervaring te (leren) onderzoeken.

Een essentieel uitgangspunt is voor mij, dat wij samen uw problemen leren begrijpen, vanuit uw eigen ervaring. Hierin is de relatie tussen de cliënt en therapeut van wezenlijk belang. Juist de ervaring van acceptatie en emotionele veiligheid kan u bemoedigen, pijnlijke ervaringen alsnog onder ogen te durven zien. Door deze ervaringen, die voorheen verdrongen moesten worden, nu te leren doorleven, ontstaat de mogelijkheid ze alsnog te leren integreren in uw leven. Hierin is mede het doel dat uw klachten verminderen of de betekenis ervan veranderd voor u, waardoor er meer ruimte ontstaat om levensvreugde en zingeving in uw leven te vinden.

 

Naast deze cliëntgerichte basishouding heb ik ook een mindfulness houding. Ik geloof in leren ervaren zonder oordeel, op elke niveau van uw belevingswereld.

 

De centrale uitgangspunten zijn natuurlijk uw doelstellingen. Daarnaast de afstemming op uw mogelijkheden qua verandering of omgang ten aanzien van uw problemen.