PsYchotherapie

Ik heb mij gespecialiseerd in de cliëntgerichte psychotherapie.

 

Wat mij aanspreekt aan deze benadering is dat de therapie zich richt op de gehele persoon en verder kijkt dan uw klachten. Ook uw kwaliteiten en mogelijkheden worden onderzocht. Een doel is om samen te achterhalen, wat er in de weg staat om uw leven meer te leven zoals dat bij u past.

De houding van de therapeut is door oprechte interesse en empathie uw zoekproces hierin te bevorderen. De therapeut is erop gericht uw eigen beleving te verdiepen. Ik heb daarin een emotie gerichte benadering.

 

Hierin heb ik mij verder gespecialiseerd via Emotion Focused Therapy (EFT) en focusing (een lichaamsgerichte benadering om gevoelens verdiepend te kunnen ervaren en onderzoeken). Het gaat erom u te helpen de verschillende aspecten van uw (emotionele) ervaring te (leren) onderzoeken.

Een essentieel uitgangspunt voor mij is, dat wij samen uw problemen leren begrijpen, vanuit uw eigen ervaring. Natuurlijk is hierin de relatie tussen de cliënt en therapeut wezenlijk. Juist de ervaring van acceptatie en emotionele veiligheid kan u bemoedigen, pijnlijke ervaringen alsnog onder ogen te durven zien. Door deze ervaringen, die voorheen verdrongen moesten worden, nu te kunnen doorleven, ontstaat de mogelijkheid ze alsnog te leren integreren in uw leven. Zo ontstaat de mogelijkheid uw ervaringen te leren verwerken. Hierdoor verminderen uw klachten of veranderd de betekenis ervan voor u, waardoor er meer ruimte ontstaat om levensvreugde en zingeving in uw leven te vinden.

 

Naast deze cliëntgerichte basishouding heb ik ook een mindfulness houding. Ik geloof in de waarde van het leren ervaren zonder oordeel, op elke niveau van uw belevingswereld.

 

De centrale uitgangspunten zijn en blijven natuurlijk uw doelstellingen. Daarnaast de afstemming op uw mogelijkheden qua verandering of omgang ten aanzien van uw problemen.