Werkwijze

Procedure

Nadat u uw verwijzing hebt ontvangen, bij voorkeur via uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ, kunt u contact leggen met mij.

Dit kan telefonisch of via het contactformulier (zie 'Contact').

 

Om een eerste inschatting te maken of ik u verder kan helpen, doe ik eerst een korte telefonische screening met u. Ik zal u dan ook informatie geven over de aanmelding, vergoeding, psychotherapie en dergelijke. Als ik geen contra-indicaties hoor, maken we afspraken voor 3 intakegesprekken en het adviesgesprek. Voor wachttijd tot intake: zie het kopje actuele wachttijd.

 

Het doel van een intake is om u beter te leren kennen, uw problemen beter te begrijpen, de achtergrond waarin deze zijn ontstaan en hoe u ermee omgaat. Daarnaast is het belangrijk dat we samen onderzoeken of u zich op uw gemak voelt bij mij als therapeut en mijn therapeutische aanpak. Voor mij gaat het ook erom een inschatting te maken of ik genoeg voor u kan betekenen en of ik zelf een match ervaar. Mocht dat niet zo zijn, hecht ik er waarde aan samen met u naar andere opties te zoeken.

 

Na de intakefase (normalerwijze 3 intakegesprekken) vindt het adviesgesprek plaats, waarin ik met u bespreek wat ik begrepen heb en wat ik voor u kan betekenen. Hierop is het behandelplan gebaseerd. We stemmen samen af welke frequentie past, cq mogelijk is en ik geef een inschatting van de lengte van de psychotherapie.

Hierop volgt, zonder wachttijd, de behandeling.

Ik vind het belangrijk goed aan te sluiten bij u, daarom doe ik regelmatig een evaluatie met u over de lopende behandeling.

De afronding vormt een belangrijk onderdeel om te komen tot een doorgewerkt afscheid en afsluiting.

 

Graag houd ik regelmatig contact met uw verwijzer. Als u daar toestemming voor geeft stuur ik uw verwijzer na de intake en op het einde van het traject, maar maximaal na een jaar een korte terugkoppeling over het verloop aan uw huisarts.

 

Klachten

Ik hecht veel belang aan de kwaliteit van ons contact en vind het belangrijk dat wij daarover open naar elkaar kunnen zijn.

Als u een klacht heeft en mocht u niet tevreden zijn over mijn reactie op uw klacht dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de LVVP.

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

 

 

Brochure van de LVVP: Folder voor cliënten van vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders

Download
LVVP infomatiefolder cliënten.pdf
Adobe Acrobat document 591.6 KB

 

In verband met de nieuwe privacywet (AVG) vindt u hieronder mijn privacystatement.

Download
Privacystatement Psychotherapie Peeters.
Adobe Acrobat document 483.7 KB