Werkwijze

Procedure

Nadat u uw verwijzing hebt ontvangen, bij voorkeur via uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ, kunt u contact leggen met mij.

Dit kan telefonisch.

Via email kunt u mij verzoeken contact met u op te nemen of u een link te sturen naar een veilig e-mailprogramma (Cliëntenlogin JPO). Geen vertrouwelijke informatie aangeven in de mail, in verband met uw privacyl! Zie hiervoor 'Contact'.

 

Om een eerste inschatting te maken of ik u verder kan helpen, doe ik eerst een korte telefonische screening met u. Dan kunt u, zo nodig, vragen stellen over de aanmelding, vergoeding, therapie en dergelijke. We maken dan een afspraak voor een eerste intakegesprek. Voor wachttijd tot intake: zie het kopje actuele wachttijd.

 

Het doel van een intake is om u beter te leren kennen, uw problemen beter te begrijpen, de achtergrond waarin deze zijn ontstaan en hoe u ermee omgaat. Daarnaast is het belangrijk dat we samen onderzoeken of u zich op uw gemak voelt bij mij als therapeut en mijn therapeutische aanpak. Voor mij gaat het ook erom een inschatting te maken of ik genoeg voor u kan betekenen en of ik zelf een match ervaar. Mocht dat niet zo zijn, hecht ik er waarde aan samen met u naar andere opties te zoeken.

 

Na de intakefase (2-3 intakegesprekken) vindt het adviesgesprek plaats, waarin ik met u bespreek wat ik begrepen heb en wat ik voor u kan betekenen. Hierop is het behandelplan gebaseerd. Er worden ook afspraken gemaakt over de frequentie van de gesprekken.

Hierop volgt, zonder wachttijd, de behandeling.

Ik vind het belangrijk goed aan te sluiten bij u, daarom doe ik regelmatig een evaluatie met u over de lopende behandeling.

 

Graag houd ik regelmatig contact met uw verwijzer. Als u daar toestemming voor geeft stuur ik uw verwijzer na de intake en op het einde van het traject, maar maximaal na een jaar een korte terugkoppeling over het verloop.

 

Klachten

Ik hecht veel belang aan de kwaliteit van ons contact en vind het belangrijk dat wij daarover open naar elkaar kunnen zijn.

Als u een klacht heeft en mocht u niet tevreden zijn over mijn reactie op uw klacht dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de LVVP.

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

 

Binnenkort volgt hier de link naar de brochure van de LVVP: Folder voor cliënten van vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders